Tostai ir sveikinimai

Šiame portale publikuojami sveikinimai yra skirti asmeniniam naudojimui. Griežtai draudžiama jais naudotis ir platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu.

Baltas krikšto balandis sparneliu pamojuos,

švelnia plunksnele Tau veidelį paglostys..

Nuo šiandien, mažyti, Tave Dievulis globos,

sunkiausią minutę padės, ašarėles nušluostys.

 

(Autorė: Alma Užusienė)

Suskambėjo Bažnyčios varpeliai

Laikas krikštyti vaikelį!!!

Maži angelėliai kviečia,

Tapt krikščionišku piliečiu.

 

(Autorė: Alma Užusienė)


Himnas meilei

Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis,
bet neturėčiau meilės,
aš tebūčiau žvangantis varis ir
skambantys cimbolai.
Ir jei turėčiau pranašystės dovaną,
Ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą;
Jei turėčiau visą tikėjimą,
kad galėčiau net kalnus kilnoti,
tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.
Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu,
jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti,
bet neturėčiau meilės, - nieko nelaimėčiau.
Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi;
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos,
nepasiduoda piktumui, pamiršta,
kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe,
su džiaugsmu pritaria tiesai.
Ji visa pakelia, visa tiki,
viskuo viliasi ir viską ištveria.
Meilė niekada nesibaigia.
(Šventas raštas. Iš I laiško Kor. 12,13)

Mieli krikšto tėveliai

Ši diena ypatinga,

Degant baltai žvakelei

Šiandien tapsiu turtingas.

 

Gausiu meilę Dievulio

Dovanų kalnelius,

Kunigėlio palaimą

Ir antrus tėvelius.

 

Į tikėjimo kelią

Vartelius man atversit

Ir mane pirmą kartą

Pas Dievulį nuvesit.

 

(Autorė: Alma Užusienė)

Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės,

Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės,

Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais,

Visad patarti, būt geriausiais draugais.

 

©Viskas krikštynoms

Visi šiandieną susirinko

Tavęs pasveikinti, mažuti,

Bažnyčioj sukalbėt maldelę,

Uždegt ta proga po žvakutę...

 

Šią ypatingai gražią dieną

Baltu drabužiu pasipuošęs,

Palydimas krikšto tėvelių,

Tapti krikščioniu pasiruošęs...

 

Tegul vien laimė, meilė, gėris,

Tave telydi visados..

Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė,

Te šviečia, neužgęsta niekados.

 

(Autorė: Alma Užusienė)

Krikštatėviams

O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane,

Ir sutikote pakrikštyti tada

Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį,

O krikšto žvakė ją sušildė.

 

Smagu bus augti ir juokauti,

Su tavimi dėde pabendrauti,

Tau teta laišką parašyti

O per atostogas pasimatyti.

 

Žinau, kad Jums gali būt sunku,

Bet padaryti nieko negaliu

Tėveliai šitaip pasirinko,

Bet mūsų nuomonės dėl to sutiko.

 

©Viskas krikštynoms


Apie vaikus

Jūsų vaikai nėra jūsų
Jie - savęs išsiilgusio Gyvenimo sūnūs ir dukros.
Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų,
Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso.
Jūs galite atiduoti jiems savo meilę, bet ne mintis,
Nes jie turi savąsias.
Jūs galite priglausti jų kūnus, bet ne sielas,
Nes jų sielos gyvena rytojaus namuose,
kurių jūs net svajonėse negalit aplankyti.
Jei galite, stenkitės būti į juos panašūs,
bet nesistenkite juos padaryti panašiais į save.
Nes gyvenimas neina atgal ir negaišta vakarykštėj dienoj.
Jūs - lankai, iš kurių lyg gyvos strėlės paleisti jūsų vaikai.
(Ištraukos iš knygos „Pranašas")

Laiškas mamai

Tėvo rankos mane neša

Šiandien į Bažnyčią krikštui,

Aš matau šviesos dėmelę

Ten aukštai virš kryžiaus.

Liečia kaktą vandenėlis

Gera, gera širdyje,

Vėl matau šviesos dėmelę

Aš pakėlęs akeles.

Apšvietė žvakutė širdį,

Šypsosi visi svečiai,

Aš liečiu rankutėm švelniai

Šviesą, kuri tūno ten aukštai.

Aš žinau, tikrai žinau,

Kad ten tu mane matai,

Ir linki man šiandien

Būt laimingam amžinai.

Tėvo rankos mane neša

Su žvakelės liepsnele,

O širdelėje man gera,

Nes mačiau, mamyt, tave.

 

©Viskas krikštynoms

Nušviesk bažnyčią savo šypsena,

šiandien išaušo tavo Krikšto diena,

Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo,

Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo.

 

©Viskas krikštynoms


Gyvenimas yra galimybė, išnaudok ją.
Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo.
Gyvenimas yra palaima, gardžiuokis ja.
Gyvenimas yra svajonė, įgyvendink ją.
Gyvenimas yra iššūkis, priimk jį.
Gyvenimas yra pareiga, įvykdyk ją.
Gyvenimas yra žaidimas, žaisk jį.
Gyvenimas yra brangus, tausok jį.
Gyvenimas yra turtas, išsaugok jį.
Gyvenimas yra meilė, mėgaukis ja.
Gyvenimas yra paslaptis, atskleisk ją.
Gyvenimas yra pažadas, ištesėk jį.
Gyvenimas yra liūdesys, įveik jį.
Gyvenimas yra giesmė, giedok ją.
Gyvenimas yra kova, gyvenk ja.
Gyvenimas yra džiaugsmas, skonėkis juo.
Gyvenimas yra kryžius apkabink jį.
Gyvenimas yra nuotykis, rizikuok jame.
Gyvenimas yra taika, statyk ją.
Gyvenimas yra laimė, nusipelnyk jos.
Gyvenimas yra gyvenimas, apgink jį.
(Motina Teresė iš Kalkutos)

Svečiai susirinko pasveikint vaikučio,

Mažos rankelės, visas gležnutis,

Uždekit žvakelę, šiandien krikštynos,

Praneškit pasauliui, tegu visi žino.

 

©Viskas krikštynoms

Tegul Krikšto žvakutės liepsnelė niekada neužgęsta tavo širdyje.

Tegul apšviečia tavo kelią ir atsisipindi akyse!

 

(Autorė: Alma Užusienė)

Krikšto tėveliams

Dėkui už rūpestį, meilę, už šiltą draugystę,

džiaugiamės, kad esate mūsų draugais.

Dėkui už prisiimtą atsakomybę,

tapus mūsų sūnelio/dukrytės krikšto tėvais.

 

©Alma Užusienė

© 2008-2019 Viskas krikštynoms