Aktualu

 

INFORMACIJA DĖL KRIKŠTO TVARKOS LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE

Norint pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 metų amžiaus, reikia iš anksto susitarti bažnyčioje dėl būsimos krikštynų datos. Tai privalo padaryti tėvai (globėjai) arba bent vienas iš tėvų (globėjų) prieš dvi savaites ar net prieš mėnesį laiko (kiekvienoje bažnyčioje skirtinga tvarka, todėl patariama pasidomėti iš anksto). Prieš krikštą tėvai susitinka su kunigu pasikalbėti apie krikšto sakramento prasmę ir apeigas. Kai kur netgi būna organizuojami kursai krikštijamojo tėvams ir krikštatėviams. Kursų metu aptariama krikšto apeigos (tėvų ir krikštatėvių atsakymai į krikštytojo klausimus), motyvacija (kodėl būtinas krikštas) bei tėvų ir krikštatėvių pareigos auklėti kūdikį krikščioniškai.
Nekrikštyti vaikai nuo 7 metų amžiaus ir vyresni - norėdami pasikrikštyti turi būti tinkamai tam pasiruošę, išmokę maldas ir pagrindines tikėjimo tiesas. Jie krikštui parengiami pagal vaikų rengimo Pirmąjai Komunijai programą.
Suaugęs gali būti krikštijamas tik jo paties noru bei prašymu. Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus. Suaugęs, norėdamas pasiruošti krikštui, turėtų kreiptis asmeniškai į vieną iš parapijos kunigų ir lankyti Katechumenato užsiėmimus (trukmė apie 6 mėn.). Katechumenatas - oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta žmonėms, norintiems įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Tradiciškai suaugusiųjų pasirengimas krikštui prasideda rugsėjo mėnesį.

Krikštatėviais gali būti:
-tik katalikai;
-vyresni nei 16 metų asmenys (priėję prie Pirmos komunijos, priėmę Sutvirtinimo sakramentą);
-gali būti tik vienas krikštatėvis (krikštatėvis arba krikštamotė);

Krikšto apeigoms turėti:
-krikšto žvakę;
-baltą krikšto drabužį;

Atvykus krikštynų dieną į bažnyčią, reikia turėti kūdikio ar vaiko gimimo liudijimą. Jis reikalingas pildant Krikšto knygą, kurioje įrašomas pakrikštytojo vardas ir pavardė, gimimo data ir vieta, tėvo vardas ir pavardė, motinos vardas ir pavardė (mergautinė), tėvų adresas, kur tėvai tuokėsi, krikštatėvių vardai ir pavardės. Po krikšto apeigų išduodamas Krikšto liudijimas.

 

INFORMACIJA DĖL KRIKŠTO TVARKOS LIETUVOS PROVOSLAVŲ CERKVĖSE

Norintiems pakrikštyti kūdikį ar vaiką provoslavų cerkvėje, patariama iš anksto kreiptis į šventiką, susitarti dėl krikštynų datos.
Suaugęs žmogus, norintis pasikrikštyti provoslavų cerkvėje, turi susitikti su šventiku pokalbiui. Jo metu aptariamas žmogaus pasirinkimas žengti šį žingsnį, jo atsakomybė prieš Dievą, taip pat sutariama dėl krikštynų datos bei kitų klausimų.
Krikštijamąjam, jei jo vardas nėra šventas, krikšto metu yra suteikiamas pasirinkto Šventojo vardas.
Už krikšto apeigas cerkvei yra aukojama tam tikra pinigų suma (fiksuotas mokestis).

Krikšto tėvų užduotis atvesti krikštijamą vaiką pas Dievą, todėl jais gali būti tik tikintys ir praktikuojantys provoslavai.
Amžiaus cenzo,  nuo kada galima tapti krikštatėviu nėra, svarbu kad žmogus būtų sąmoningas ir prisiimtų atsakomybę už būsimo krikštavaikio dvasinį auklėjimą.
Ryšys tarp krikšto tėvų gali būti tik dvasinis, todėl krikštatėviais negali būti sutuoktiniai, o jei krikštatėviai jaunuolių pora, jie ateityje negalės susituokti vienas su kitu.

Krikšto tėvais gali būti:
tik provoslavai;
tik asmenys, kurie patys yra krikštyti;
krikštatėviais negali būti sutuoktinių pora.

Krikšto apeigoms turėti:
Kryželį;
Žvakę (ji įsigyjama cerkvėje).

Prieš krikšto apeigas yra pildoma anketa, kuriai reikalingi krikštijamojo, jo tėvų bei krikštatėvių asmens tapatybės duomenys. Po apeigų išduodamas Krikšto liudijimas.

 

 

© 2008-2019 Viskas krikštynoms