Tostai ir sveikinimai

Priimk šią dovaną sūnau/dukryt - tikėjimą

Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens,

Lai meilė, gėris ir dorumas

Tavoj širdutėj visąlaik gyvens.

 

Te saugo tave Dievas visagalis

padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais,

te įkvepia tau norą ir gebėjimą

dalintis su žmonėm gerais darbais.

 

(Autorė: Alma Užusienė)


Dėk mane
Kaip antspaudą ant savo širdies,
Kaip antspaudą ant savo rankos!
Juk meilė stipri kaip mirtis...
Gilūs vandenys negali užgesinti
Meilės, nė potvyniai jos paskandinti.
Jeigu žmogus siūlytų už meilę
Visą savo turtą,
Būtų tik paniekos vertas.
(Senasis testamentas. „Giesmių giesmė")

Krikštynos - tai šventė mūsų širdy,
Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti,
Šypsosi giminės ir krikšto tėvai,
Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.

 

©Viskas krikštynoms

Baltom pėdutėm angelėlis atkeliaus
Į mažo mažo kūdikėlio širdį
Šventadienio varpai bažnyčioj gaus
Atnešdami tikėjimo ir meilės viltį.

Skrenda baltas angeliukas
Aplink tyrą, švelnią sielą.
Džiaugiasi maža širdelė,
Šitą gražią krikšto dieną.

Baltais žiedeliais nubarstytas takas
Juo žengs mama šviesia suknia su nėriniais
O jos glėby spindės mažytės vaiko akys
Susižavėjusios puošnios bažnyčios reginiais.

 

Ant angelo sargo sparnelio

Dievulis tau siunčia palaimą, 

Tik auk ir būk sveikas, vaikeli,

Jis sergės tave nuo nelaimių.

 

Uždek šventą krikšto žvakelę

Ir nieko daugiau nebijoki,

Duok angelui sargui rankelę

Ir šypseną jam dovanoki.

 

©Viskas krikštynoms

 

 

Palaiminti tylaus angelo sparnų plazdėjimo

Ir apšviesti šventos krikšto žvakės šviesos,

Skubam sveikinti tavęs, mažulėli,

Linkim laimės, vilties ir sveikatos puikios.

 

©Viskas krikštynoms

 

 

Tegul tavo širdyje visuomet dega tyra krikšto žvakės liepsna,

Tegul ją saugo ir kursto šilti mylinčių žmonių jausmai.

Tegul tave lydintis angelas sargas neša džiaugsmą ir laimę,

O mes pasistengsim, kad tu augtum sveikai ir linksmai.

 

©Viskas krikštynoms

 

 

Tik tau, mažutėli, šiandien šviečia saulutė,

Tik tau žydi gėlės ir čiulba paukščiukai.

Džiaugias Dievulis krikšto švente,

Angelą sargą atsiųs pas tave.

 

©Viskas krikštynoms

 

 

Angelas sargas šiandien atėjo,

Globoti ir saugot tave pažadėjo. 

Imk jį už rankos, Dievo vaikeli, 

Jis tau parodys gyvenimo kelią.

Drąsiai keliauki ir nesustoki,

Kai jis šalia – tau nėra ko bijoti.

 

©Viskas krikštynoms

 

 

Tu kaip saulės spindulėlis nušvietei mūsų visų gyvenimą,

Kasdien džiugini savo šypsena ir džiugiu krykštavimu.

Ši diena ypatinga – jau turi tau skirtą angelą sargą,

Kuris rūpinsis, kad būtum saugus ir niekada nepaklystum.

Nuo šiandien ne tik tėvų rūpestėlis, bet ir Dievo malonė

Lydės tave nuolat gyvenimo kelionėj.

 

©Viskas krikštynoms

 

 

Tu esi mažytis džiaugsmo spindulėlis,

Taip neseniai nušvitęs visų mūs širdyse.

Tu skelbi laimės dieną, kaip mažas vyturėlis,

Plazdendamas sparneliais vaikystės laukuose.

Šią ypatingą dieną Dievulis tave laimins,

O angelas globos ir saugos nuo nelaimių. 

 

©Viskas krikštynoms

 

 

Mieloji krikšto mama, šaunusis krikšto tėti,

Nusišypsojo laimė man jus abu turėti.

Padėkite tėveliams mane dorai auginti,

Bėdoj ištiesti ranką, prireikus – pamokinti.

 

Nors dar esu mažytis ir negaliu kalbėti,

Širdelė man iš džiaugsmo jau pradeda virpėti,

Kad šiandien iš Dievulio gavau tikrai puikius,

Gerus ir supratingus krikšto tėvelius.

 

Palaukit, paūgėsiu, galėsim pašėlioti,

Ir bus tikrai daug progų ką nors man dovanoti.

Aš nuolat Jūsų lauksiu, stipriai apsikabinsiu,

Labai karštai mylėsiu ir visada branginsiu.

 

©Viskas krikštynoms

 

 

Ši nuostabi diena visiems mums ypatinga,

Įsegusi palaimos sruogą tavo plaukuose.

Mielasis krikšto vaike, būk visada laimingas,

Tegul skruostukų tavo nedengia ašarų rasa.

 

Tegul tyrumo lašas pripildo tavo širdį,

O mažas meilės grūdas tesuteikia tau viltį.

Tegul vaikystės sode prinokę gėrio vaisiai

Maitina tavo sielą net kai jau nebežaisi.

 

©Viskas krikštynoms

 

© 2008-2019 Viskas krikštynoms