11

Prietarai - senolių palikimas. Paminėsime retesnius, kurie labai seni:

Nuprausti kūdikį prieš krikšto apeigas, kitaip nevala pataps;

Nesipykti su niekuo tą dieną, kitaip vaikas bus konfliktiškas;

Neapkalbinėti - vaikas gali būti plepus;

Turėti gausiai maisto ir saldumynų - kitaip vaikas skūpus bus;

Pernešti vaiką tiltu - nes...

4.5
3

Mes, lietuviai, vardais esame turtingesni už daugelį mūsų kaimyninių tautų, mat Lietuvoje vartojamų (vartotų) vardų priskaičiuojama iki trijų tūktančių. Mes ne tik noriai perimame vardus, kuriuos vartoja kitos tautos, ir juos sulietuviname, bet nepamirštame ir savo senojo baltiškojo palikimo, bei krikščioniškų tradicijų.
Krikšto vardas – tai krikštijant kūdikį, jam suteikiamas...

3.421055
10

Modernėjanti visuomenė, kurį laiką dairėsi į Vakarus, tarsi bėgo nuo to, kas sava ir artima. Kosmopolitinė kultūra, visuotinis triukšmas nustūmė mus į paribius. Vis mažiau laiko atrandame artimiems žmonėms, vis rečiau susimąstome, prisimename... Žavėjo, o daugelį gal dar ir iki šiol žavi svetimos tradicijos, gražesnės ir ryškesnės atrodo svetimtaučių šventės. Bet paskutinį dešimtmetį ne...

4.419355
4

 

Nuo seno svarbiausi žmogaus gyvenimo momentai apgaubti prietarų ir įvairiausių tikėjimų. Mūsų protėviai vaiko gimimą ir jo krikštą laikė labai svarbiais įvykiais, tad stropiai paisė visų liaudies priesakų ir tikėjimų, linkėdami naujagimiui laimės. Štai keletas iš jų:
Buvo tikima, kad pribuvėja mergaitę turi priimti su rankšluoščiu, taip ji būsianti gera audėja. Kitas...

0
3

Krikštatėvių parinkimas visuomet buvo svarbus naujagimio tėvų sprendimas - krikšto tėvai vaidino ne mažą vaidmenį vaiko lavinime, išsimokslinime. Su krikštatėvių pasirinkimu siejami ir lietuvių tradicinėje bendruomenėje vyravę įvairūs prietarai, tikėjimai.
Ne menkesne motyvacija nei tėvai, parinkdami krikštatėvius, rėmėsi ir patys krikšto tėvai sutikdami krikštyti kūdikį - jų atveju...

4
5

 

Krikšto žvakė yra vienas svarbiausių simbolių krikšto ceremonijos metu. Ji simbolizuoja šviesą, kuri kartu su Dievo malone, priimant Krikšto sakramentą pasklinda naujojo krikščionio gyvenime. Galbūt ne kiekvienas žino, kad būtent krikšto žvakės liepsna turi lydėti krikščionį ne tik svarbiausių sakramentų priėmimo metu, bet degti ir palydint į paskutinę...

5
2

2009.03.15.

Neringos dvasios tėvu vadinamas kunigas Rimvydas Adomavičius neslepia pasitenkinimo, kad mūsų šalies šeimose vis atsakingiau rengiamasi Krikšto sakramentui.

Apie tai ir daugiau - pokalbyje su katalikų dvasininku, kuris maloniai sutiko paaiškinti portalo "Viskas krikštynoms" skaitytojams rūpimus dalykus.

- Kas yra Krikšto sakramentas? Kokia jo svarba...

0
2

2009.03.31.

Kovo 30-tą dieną pasibaigusio įdomiausio pasakojimo konkurso "Mano vaiko krikštynos" nugalėtoja tapo ponia Rasa Bieliauskienė iš Klaipėdos.

 

"Girdi, mama? Vėl tas išdykėlis triukšmauja", - dešimtmetės dukters klausimas atplėšia mano akis nuo knygos. Tyliai pati sau nustembu:kaip galėjau skaityti - ir negirdėti tokio garsaus paukštuko tratėjimo.
...

5
9

2009.04.23. 

Pasirengti skaidriai krikštynų šventei gali sutrukdyti klaidingi įsitikinimai arba net prietarai, tarp žmonių plintantys dėl žinojimo stokos.

Jei būsimoji krikštamotė laukiasi...

Itin daug prietarų yra apaugę klausimą, ar kūdikio besilaukianti moteris gali būti krikštamote.
Tarkime, situacija galėtų būti tokia: tik gimus pirmagimiui...

3.857145
1

2009.05.07.   

Nuotrauka Eligijos Kustinskienės.

 

Svarbiai jungčiai vien dovanų nepakanka

Mūsų tautos istorija rodo, jog geri krikštatėviai su krikštavaikiu būdavo neišskiriami ir džiaugsmo, ir liūdesio valandą. Juk krikštatėviai - dvasiniai krikštavaikio tėvai. Tačiau šiandieninėje Lietuvos visuomenėje krikštatėvio...

0

© 2008-2019 Viskas krikštynoms