Apie Krikšto sakramentą

Krikštas yra laikomas viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindu. Tai gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, išsižadėjimas nuodėmės ir blogio, taip pat tarsi vartai į Dievo karalystę. Todėl krikštynų šventę planuojantiesiems pirmiausia reikia nepamiršti šio sakramento reikšmės ir to, kodėl vaikelis yra krikštijamas.

Norint į klausimą, kodėl reikalingas Krikšto sakramentas, atsakyti išsamiau, verta atsigręžti į žmonijos pradžią – Ievą ir Adomą. Jų neklusnumas, maištas, polinkis į blogį ir noras gyventi be Dievo yra gimtoji nuodėmė, kurią paveldime visi drauge su žmoniškumu. Krikšto sakramentu atkuriama tai, ką sugriovė pirmųjų žmonių nepaklusimas Dievui. Žmogus, priimdamas šį sakramentą, pritaria Dievo meilės apstybei.

Krikštas yra nuplovimas vandeniu, susietas su Kristaus nurodytais gyvenimo žodžiais ir panaikinantis gimtąją nuodėmę, o jei krikštijamas suaugęs žmogus – ir asmeninę nuodėmę. Krikštas žmogų padaro ne tik Dievo įvaikiu, bet ir dieviškosios prigimties dalininku.

 

Kam gali būti teikiamas Krikšto sakramentas?

Nors dažniausiai krikštijami kūdikiai, tačiau šį sakramentą priimti gali ir vyresni vaikučiai, ir suaugusieji, jei vaikystėje nebuvo pakrikštyti. 

Seniau buvo priimta tik gimusius vaikučius vežti krikštyti, bene privalu būdavo tai padaryti, iki vaikui sueis trys mėnesiai. Šiandien tendencijos kiek pasikeitę ir dažniausiai krikštijami pusmečio–metukų sulaukę kūdikiai. Kūdikiai ir maži vaikai iki 7 metų krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų arba vaiko globėjų to nori. Tačiau jeigu tėvai nesutinka arba vaikas nebus auklėjamas krikščioniškai, tuomet krikštyti mažylio negalima.

Kai krikštijamas didesnis vaikas, t. y. turintis 7 metukus, jis jau pats turi būti pakankamai pasiruošęs Krikštui, t. y. turi mokėti svarbiausias maldeles, žinoti pagrindinius krikščioniškojo gyvenimo aspektus, tikėjimo tiesas. Kai kuriose parapijose vyresni vaikučiai turi prieš priimdami Krikšto sakramentą lankyti specialias pamokėles.

Gali būti krikštijami ir suaugusieji. Tokiu atveju pats pasikrikštyti norintis asmuo turi kreiptis į parapijos kunigą, lankyti užsiėmimus.

 

Šeši Krikšto simboliai ir jų reikšmės

Krikšto apeigose dominuoja šeši simboliai, kurių kiekvienas turi labai gražią sakralinę prasmę.

Kryžius. Kryžiaus ženklas yra reikšmingas tam, kuris pripažįsta už žmones mirusį ir prisikėlusį Jėzų Kristų, priima į žemę savo Sūnų atsiuntusį Dievą Tėvą ir atsiveria Šventosios Dvasios dovanoms.

Pašventintas vanduo. Šventas vanduo krikštynų apeigų metu ant krikštijamojo galvos pilamas tris kartus: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Pilamas šventintas vanduo jungia su Kristaus mirtini ir jo prisikėlimu – Kristus neša mirtį nuodėmei ir dovanoja naują Dievo vaiko gyvenimą.

Katechumenų aliejus. Šiuo aliejumi patepama krikštijamojo krūtinė. Šis patepimas tarsi primena ir patvirtina, kad nuo šios akimirkos Kristus bus naujojo krikščionio apsauga, padės saugotis nuo piktojo pagundų, besibraunančių į kiekvieno mūsų širdis.

Krizmos aliejus. Šiuo aliejumi tepama pakrikštytojo kakta – tai išrinkimo ženklas. Išrinkimo ženklas rodo, kad kiekvienas krikščionis yra kunigas, karalius ir pranašas.

Baltas Krikšto drabužis. Šiuo drabužėliu apgobiamas pakrikštytasis. Drabužis simbolizuoja Dievo globą, naują, džiaugsmingą gyvenimą ir Jėzaus Kristaus šventumą. Baltas drabužis yra nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo ženklas.

Krikšto žvakė. Šis apeigų atributas yra asociacija į Kristų, dovanojantį naują gyvenimo šviesą. Žvakė – šviesos simbolis, ji apšviečia tamsą, o Kristaus dovanotas tikėjimas – žmogaus gyvenimą. Krikšto žvakė saugoma visą gyvenimą, jei įmanoma, ar bent iki vaikučio Pirmosios Komunijos. 

 

Ką reikėtų žinoti apie apeigas bažnyčioje?

Pirmiausia, tai labai svarbu, kad krikštijant vaikutį dalyvautų ir jo tėveliai. Sakysite, o ar gali būti kitaip? Visgi praktika rodo, kad tokių atvejų pasitaiko, pavyzdžiui, tėveliai gali būti emigravę, o vaikutį globoja seneliai, liūdna tiesa ta, kad ne visi tėveliai yra atsakingi, todėl pasitaiko, kad nedalyvauja krikštijant jų vaiką. Bet tėvelių vaidmuo krikštynų apeigose labai reikšmingas. Apeigų metu tėveliai garsiai prašo savo kūdikiui Krikšto sakramento, daro kryžiaus ženklą vaikučio kaktoje po krikštytojo, taip pat atsižada piktosios dvasios bei išpažįsta tikėjimą. Maža to, tėveliai kūdikį palydi iki krikštyklos, laiko uždegtą Krikšto žvakę, taip pat gauna specialų mamai ir tėčiui skirtą palaiminimą.

Tiek tėvai, tiek ir krikštatėviai turi būti aktyvūs krikščionys, t. y. lankytis bažnyčioje, dalyvauti bendruomenės gyvenime, turėti žinių apie tikėjimą ir pan.

 

Ką reikėtų žinoti planuojant Krikštynas?

Kartais kunigų klausiama, ar gali nekrikštyti tėvai prašyti, kad jų vaikas būtų pakrikštytas. Taigi, kiekviena šeima turi teisę prašyti pakrikštyti jų atžalą. Dažniausiai kunigas pasiūlo, kad tai yra puiki galimybė pasikrikštyti ir patiems tėveliams. Tačiau prievartos jokios nėra, svarbiausia, kad krikštijant vaikutį būtų žmonių, kurie jam padės laikytis krikščioniškojo tikėjimo ir būti bendruomenės nariu. Jei tėvai patys nepriklauso bažnyčiai, tai krikšto tėvams tenka labai atsakingas vaidmuo, nes pastarieji turi būti krikščionys ir priėmę Krikšto Sakramentą.

Reikia paminėti ir situaciją, kuomet tėvai yra išsiskyrę. Kai planuojate krikštynas tai labai svarbu, kad nesulauktumėte nemalonios „staigmenos“. Iki pilnametystės, mes žinome, už vaikų auklėjimą yra atsakingi abu tėvai, nesvarbu, ar jie susituokę, ar išsiskyrę. Tad ir dėl vaikučio Krikšto abu tėvai turi priimti sprendimą. Turėtų būti abiejų tėvų sutikimas krikštyti vaiką. Išimtis taikoma tuomet, jei vienam iš tėvų yra apribotos motinystės ar tėvystės teisės, taip pat mirties atveju. Kai kuriais atvejais tėvų prašymas pakrikštyti vaiką yra būtina sąlyga.

Planuokite – tai labai svarbu. Planai suteikia kryptingumo, jei viską darysite neturėdami plano, bus chaosas, pastebėsite, kad nepadarėte to ir ano, veiksmai susijauks ir pan. Turėsite daug streso, kurio galite išvengti. Susidarykite planą, atsižvelgdami į darbų eiliškumą. Pavyzdžiui, nesusitarkite su kunigu dėl krikštynų datos, jei to dar neaptarėte su krikštatėviais. Juk būsimieji krikštatėviai tai dienai jau gali turėti savų planų. Juo labiau kad daugelis krikštynų daromos šiltuoju metų laiku, kai žmonės planuojasi atostogas, keliauja ir pan. Kol nežinote krikštynų datos, nepirkite vaikučiui drabužių, nes vaikai auga labai greitai – didelė tikimybė, kad drabužėlius išaugs, jei krikštynų data dar gerokai nutolusi. 

Nevertinta

© 2008-2019 Viskas krikštynoms